Dokumente mit Freigabe seit 03.04.2020


ArtVorgangMandantDokumente
Sitzung03.04.2020 KreistagLandkreis Bamberg
NĂ–
Sitzung14.04.2020 KreisausschussLandkreis Bamberg
BM